top of page

PROJECT PLANNING

บริการวางแผนลงทุนธุรกิจโรงแรม

บริการนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้สนใจลงทุนธุรกิจโรงแรม
- เจ้าของโรงแรมที่ต้องการแผนการลงทุนเพื่อปรับปรุงธุรกิจ
- เจ้าของอาคาร/อพาร์ตเมนท์ที่ต้องการรีโนเวทให้เป็นธุรกิจโรงแรม
- นักลงทุนที่สนใจซื้อ-เช่าโรงแรม

H+ Hotel Plus คือ ที่ปรึกษาโรงแรมมืออาชีพ ที่ช่วยจัดการวางแผนโครงการให้ธุรกิจโรงแรมของคุณคุ้มค่าการลงทุนสูงสุด

เราเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์การสำรวจตลาด, ความเป็นไปได้ทางการเงิน,การออกแบบแนวคิดคุณค่าของโรงแรม รวมถึงการติดตั้งระบบจัดการห้องพัก เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้โปรเจคการลงทุนธุรกิจโรงแรมที่พักของคุณคุ้มค่ามากที่สุด
H+ Hotel Plus ช่วยจัดการและดูแลวางแผนโครงการการลงทุนธุรกิจโรงแรม (Project Planning) ให้กับคุณ ตั้งแต่กระบวนการต่าง ๆ อาทิ:

การวิเคราะห์การสำรวจตลาด (Market survey analysis) - การวิจัยและสำรวจพื้นที่ในที่ตั้งโรงแรม วิเคราะห์คู่แข่งและข้อมูลตลาด เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาการลงทุนธุรกิจโรงแรมที่สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial feasibility) - วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า, ความสามารถในการสร้างรายได้, และการคืนทุน

งบประมาณประจำปี (Annual budget) - แผนการเงินที่อธิบายรายได้และค่าใช้จ่ายที่คาดหวังสำหรับธุรกิจโรงแรมในปีต่อไป ช่วยให้โรงแรมมีการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การออกแบบแนวคิด (Concept design) -การสร้างไอเดียและแนวคิดออกแบบเบื้องต้นสำหรับธุรกิจโรงแรม เพื่อช่วยสร้างตัวตน ภาพลักษณ์ และสื่อสารความคิดรวมๆ ของธุรกิจโรงแรมออกมาอย่างโดดเด่น

การตั้งมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP setup) - เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของคุณมีบริการที่เป็นมาตรฐาน มีความสอดคล้องและมีคุณภาพในการดำเนินงาน ทางผู้จัดการโรงแรมจำเป็นต้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมที่เกี่ยวข้องทุกคน

การติดตั้งระบบ OTAs และระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ (OTAs & System Setup) - การติดตั้งระบบการท่องเที่ยวออนไลน์ (OTAs) และระบบจัดการห้องพัก เพื่อช่วยให้บริหารโรงแรมง่ายและสะดวกต่อการเพิ่มยอดจองมากขึ้น

RELATED SERVICE

SALES OFFLINE

SALES OFFLINE

MARKETING COMMUNICATION

MARKETING COMMUNICATION

RevPlus +

RevPlus +

bottom of page