top of page

ONLINE REVENUE MANAGEMENT

บริการบริหารายได้ธุรกิจโรงแรม

บริการนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของโรงแรมที่ต้องการเพิ่มยอดจองให้กับโรงแรม

H+ Hotel Plus คือ ที่ปรึกษาโรงแรมมืออาชีพ ที่ยกทีมบริหารมืออาชีพพร้อมระบบจัดการห้องพัก สำหรับเจ้าของโรงแรมที่ต้องการเพิ่มยอดขายห้องพักออนไลน์

เราเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์การสำรวจตลาด ด้วยทีม Revenue ปรับโครงสร้างราคาด้วยกลยุทธ์ ราคาตรงใจ ยอดจองตรงเป้า บริหารระบบ OTAs รู้ทันคู่แข่ง ไหวตัวทัน เราช่วยในการบริหารโรงแรม ให้เป็นเรื่องง่ายที่ช่วยเพิ่มยอดจองออนไลน์ ปรับกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพัก สร้างความคล่องตัวและรวดเร็วในการให้บริการ ลดต้นทุนสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักทุกขนาด

- ลดต้นทุนการบริหาร
- เพิ่มรายได้การขายบนแพลตฟอร์ม OTA
- วิเคราะห์ Rate ราคาห้องพักตามสถานการณ์จริง
- เพิ่มอันดับการค้นหาโรงแรมให้เหนือกว่าคู่แข่ง
- รายงานสถิติการขายแบบ Real Time และประชุมสรุปกลยุทธการขายห้องพักที่ได้ผลจริง
- เจ้าหน้าที่ Support ตลอดสัญญา

RELATED SERVICE

PROJECT PLANNING

PROJECT PLANNING

SALES OFFLINE

SALES OFFLINE

MARKETING COMMUNICATION

MARKETING COMMUNICATION

bottom of page