top of page
154313174.jpg
Thyme Xeriscape Hostel
154299059.jpg
Marble Surface

ก่อนหน้านี้โรงแรมมีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อกับ OTA ค่อนข้างเยอะและติดต่อยาก พอ Hotel Plus เข้ามา ช่วยติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการจองแต่ละ OTA ทำให้แต่ละปัญหาถูกแก้ไขได้รวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้นจากเดิมที่โรงแรมเคยจัดการเอง

คุณ เอฟ ธบดี

Owner - Thyme Xeriscape Hostel

Bar Chart

GALLERY

266586453.jpg

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ

120009563_794796221275037_11252838173771

 ได้ไอเดียในการทำห้องจัดประเภทห้อง และเปลี่ยนข้อด้อยในปัญหาที่เรามีให้กลายเป็นจุดเด่น

คุณ แจ๊ก   จักกริช

เจ้าของโรงแรม SIAM SQUARE HOUSE

bottom of page